Budai Sportlőtér
lövészklub

2012 márciusban megváltozott a fegyvertörvény

Több szempontból egyszerűbb és életszerűbb lett a fegyvertartás, a vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletének módosításával. Az alábbiakban a fontosabb változtatásokat tekintjük át.

Minden ellenállás nélkül fogadta el március elején az Országgyűlés a fegyvertörvény módosításait. A jogszabály számos ponton megváltozott, s támogatói szerint ezzel a normát sikerült az élethez és a nemzetközi gyakorlathoz igazítani. Emlékezetes, hogy az eredeti, 2004-ben hatályba lépett törvényt az első perctől számtalan kritika érte a vadászok és sportlövők részéről. Az érintettek többször kezdeményeztek egyeztetést a szocialista-liberális kormányzattal, de egyes elmondások szerint érdemi tárgyalásra csak a polgári kabinet 2010-es beiktatása után nyílt lehetőség.

A jogszabály új elemei közül érdemes kiemelni a házilagos lőszerszerelés és újratöltés lehetőségének bevezetését, amelyet azonban egy tanfolyam elvégzéséhez kötnek, s nem űzhető haszonszerzési célzattal. Kiemelendő az is, hogy egyszerűsödik az új fegyver vásárlása, mivel megszűnik az a feleslegesen bürokratikus rendelkezés, hogy ha valakinek már van tartási engedélye, csak a rendőrségtől előzetesen kikért megszerzési engedély birtokában vásárolhat például egy újabb vadászpuskát. A jövőben a vásárlónak mindössze annyi dolga lesz, hogy az új fegyverével bemenjen a hatósághoz, s ott az engedélyébe bevezettesse annak adatait.

Jutott az újításokból a törvény végrehajtási rendeletébe is. Ilyen például, hogy a sportlövők számára egyszerűsödött a lövészethez használt fegyverek tartása, eltörölték azok mennyiségére vonatkozó számbeli korlátozást. De az is, hogy a hivatásos vadászok a vadászterületen feladataik ellátása közben lőfegyverüket szállíthatják úgy, hogy az nincs szétszedve és tokban elhelyezve a gépkocsiban. Szintén a tárolásra vonatkozó lényeges módosulás, hogy a hatálybalépés után a lőfegyverek otthoni tárolása nem kizárólag lemezszekrényben, hanem a külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott bármilyen egyéb szekrényben is lehetséges.

Szintén a tárolás egyszerűsödik azzal a rendelkezéssel, amely szerint a fegyver tartására jogosult az otthonán kívül üdülőjében, nyaralójában, vagy egyéb olyan helyen is tárolhatja fegyvereit ottléte alatt, amelyeket rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően felkeres. A szállításban pedig az jelent majd további könnyítést, hogy a gépkocsi lezárt csomagtartójában lehet hagyni a fegyvert például tankoláskor, amikor a tartásra jogosultak ideiglenesen elhagyják az autót. Végezetül érdemes még megemlíteni azt is, hogy a lőfegyvertartási engedélyek a jelenlegi ötéves időtartam helyett az új szabályok szerint visszavonásig hatályosak lesznek.